Politeía Digest

Quis custodiet ipsos custodes?

Between east and west, a gulf of stereotypes

with 3 comments

In the Netherlands, Eastern Europeans have replaced Muslims as a target of the far right. The hostility is fed by clichés widespread throughout Western Europe, regrets a Lithuanian journalist, who admits that his own countrymen are not free from prejudice.

Rasa Navickaité

“Are you having trouble with immigrants from Central and Eastern Europe? We want to hear!” The website of the far-right Dutch party welcomes visitors with this question spiced with encouragement. Geert Wilders, leader of the Freedom Party and known for his diatribes against Islam and Muslims, has discovered a new vein to mine for the backing of the average Dutch voter. In February his party launched a website designed to gather evidence on the problems caused by “the Poles, Bulgarians, Romanians and other eastern Europeans.”

According to the National Statistics Office of the Netherlands, about 200,000 eastern Europeans settled in the country legally in 2011. The 136,000 Poles make up the majority, followed by 2,708 Lithuanians, 1,885 Latvians and 665 Estonians. In a country of 17 million, this represents just over one percent.

It is intriguing that the far right’s hatred for immigrants who do not respect Western values has switched target. After September 11, Islam and Muslims became the scapegoats for all the ills of society; today, it’s the eastern Europeans who play this role.

A paradoxical situation

Simon Kuper, a Financial Times journalist originally from the Netherlands, sees several reasons for this phenomenon. Firstly, the Netherlands tend to limit immigration from outside the borders of the Union, and the number of Moroccans and Turks is decreasing.

Secondly, Muslims integrate more easily. They speak Dutch at home and do not occupy top ranking in the crime statistics. It is not surprising, according to Simon Kuper, that the incomers from central and eastern Europe that arrived en masse in western Europe a few years ago are slowly becoming the “new Muslims”. In Western eyes they’re stamped “post-Soviet”, speak incomprehensible languages, and seem just as foreign as the Turks or the Moroccans.

The footprint of the Cold War continues to divide Europeans from West and East. The latter have become another rhetorical tool for the populists. Discrimination against the eastern Europeans is fed by the fact that they are considered less “European” than western Europeans – less civilised, and less tolerant.

There are clear reasons for this. Unlike Westerners, eastern Europeans are not “politically correct” and ply a rather explosive cocktail of intolerance – hatred of blacks, homophobia and anti-semitism – that has become taboo in the West.

The experience of emigration does not cure the Lithuanians of intolerance. Quite the contrary. Returning home from London, Dublin or the Nordic countries, they tell stories about the blacks, Muslims and other non-Europeans who occupy western Europe, further reinforcing local prejudices. Above all, they do not recognise that they themselves can also be seen as “occupiers” in Western eyes.

It is precisely that racism, homophobia and lack of democracy that western Europeans trot out to justify their differences from eastern Europeans. It is, to say the least, a paradoxical situation that it is in the West where the xenophobia and racism being taken up by nationalist parties is becoming heard ever more loudly.

“The darkness in people’s souls”

Euro 2012, which has just ended, was the perfect symbol of this stigmatisation. The Western press seized the opportunity to talk about problems of eastern Europe, reinforcing stereotypes born in the last century. Countless articles were published on racism and anti-semitism in Poland, the working classes in Ukraine and the promiscuous women of eastern Europe.

Before the European Football Championship started, a Dutch television advertisement encouraged women to make sure not to let their men leave for the Ukraine or Poland.  “Ladies: sign up for three or five years with the Netherlands energy company and get a free draft-beer dispenser”, suggested a female voice in a conspiratorial tone.

The ad is a clear example of sexism and racism. Eastern European women are presented as Dutch women would never be. No wonder that the Ukrainian activists of FEMEN, famous for their topless public actions, greeted Euro 2012 with the slogan “Ukraine is not a whorehouse”.

Yet this is one of the least nasty stereotypes. In Lviv, journalist Michael Goldfarb of The Guardian claims to have perceived “the darkness in people’s souls.” Poland was his target: it was, he wrote, “the centre of the Holocaust”, yet he failed to mention the responsibility of the Nazi regime.

How to change that image in the Europe of today, being shaped by the Union? The answer lies in the hands of the “Polish plumbers” and “easy Ukrainian women”. Source EuropPress

***

Între Est şi Vest, o prăpastie de idei preconcepute

În Olanda, est-europenii au înlocuit musulmanii care erau pe post de ţintă a extremei-drepte. O ostilitate alimentată de clişee răspândite în întregul Occident, regretă o jurnalistă lituaniană, care admite totuşi că nici compatrioţii săi nu sunt lipsiţi de prejudecăţi.

Rasa Navickaité

“Aveţi probleme cu imigranţii din Europa Centrală şi de Est? Noi vrem să le auzim!” Site-ul partidului olandez de extrema-dreaptă îşi întâmpină vizitatorii cu această întrebare încurajatoare. Geert Wilders, liderul Partidului Libertăţii, faimos pentru diatribele sale împotriva Islamului şi a musulmanilor, a descoperit un nou filon pentru a atrage voturile olandezilor de rând. În februarie, partidul său a lansat un site menit să adune mărturii despre problemele cauzate de “polonezi, bulgari, români şi ceilalţi est-europeni”.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică din Olanda, aproximativ 200 000 de est-europeni s-au stabilit legal în ţară în 2011. Cei 136 000 de polonezi sunt cei mai mulţi. 2 708 lituanieni, 1 885 letoni şi 665 de estonieni au fost de asemenea înregistraţi. Într-o ţară de 17 milioane de locuitori, aceasta reprezintă doar puţin mai mult de 1%.

Este interesant să constaţi astăzi că ura extremei drepte faţă de imigranţii care nu respectă valorile occidentale îşi schimbă ţinta. După 11 septembrie, islamul şi musulmanii deveniseră ţapii ispăşitori ai tuturor relelor societăţii; astăzi est-europenii preiau acest rol.

O situaţie paradoxală

Simon Kuper, jurnalist de origine olandeză lucrând pentru Financial Times, vede mai multe motive pentru a explica acest fenomen. În primul rând, Olanda are tendinţa de a limita imigraţia din afara frontierelor Uniunii: numărul de marocani sau de turci este în scădere. În al doilea rând, musulmanii se integrează mai uşor. Ei vorbesc olandeză în casele lor şi nu ocupă primul loc în statisticile criminalităţii. Nu este deci de mirare, potrivit lui Simon Kuper, că locuitorii din Europa Centrală şi de Est, veniţi masiv în Europa Occidentală acum câţiva ani, devin treptat  “noii musulmani“. În ochii occidentalilor, aceştia poartă ştampila erei post-sovietice, vorbesc limbi incomprehensibile, şi par la fel de străini ca turcii sau marocanii.

Urmele Războiului Rece continuă să separe europenii de Vest şi de Est. Cei din urmă au devenit astfel încă un instrument retoric în panoplia populiştilor. Discriminarea faţă de est-europeni este alimentată de faptul că ei sunt consideraţi mai puţin europeni decât cei din Occident, deci mai puţin civilizaţi şi mai puţin toleranţi. Există motive evidente pentru aceasta. Spre deosebire de occidentali, est-europenii nu sunt “politic corecţi”: ei mânuiesc un cocktail destul de exploziv de intoleranţe, alcătuit din ură faţă de negri, homofobie sau de antisemitism, care toate sunt tabu în Occident.

Experienţa emigraţiei nu vindecă lituanienii de intoleranţă, dimpotrivă. Întorşi din Londra, Dublin sau din ţările nordice, ei înmulţesc poveştile despre negri, musulmani şi alţi non-europeni care ocupă Europa, alimentând şi mai puternic prejudecăţile locale. Ei nu admit că şi ei pot trece drept “ocupanţi” în ochii occidentalilor.

Şi exact rasismul, homofobia şi lipsa de democraţie sunt fluturate de către vest-europeni pentru a justifica diferenţa lor de cei din est. Situaţie desigur paradoxală, fiindcă doar în Occident xenofobia şi rasismul au foarte mult succes prin partidele naţionaliste din ce în ce mai prezente. Campionatul European de Fotbal 2012 care tocmai s-a încheiat a fost simbolul perfect al acestei stigmatizări. Presa occidentală a profitat de ocazie pentru a vorbi despre problemele Europei de Est, alimentând  stereotipurile născute în secolul trecut. Au existat nenumărate articole despre rasismul şi antisemitismul din Polonia, clasele populare din Ucraina şi fetele uşoare din Europa de Est.

“Întunericul din sufletele oamenilor”

Înaintea Campionatului European de Fotbal, un anunţ publicitar la televiziunea olandeză încuraja femeile să nu-şi lasă bărbaţii să plece în Ucraina sau Polonia. “Voi, femeile, încheiaţi un contract de 3 sau 5 ani cu compania energetică din Olanda şi veţi primi cadou bere“, sugera o voce de femeie pe un ton de conspiraţie.

Acest anunţ este un exemplu clar de sexism şi rasism. Femeile din Europa de Est sunt prezentate aşa cum olandezele nu vor fi niciodată. Nu este de mirare că activistele ucrainene din Femen, renumite pentru acţiunile lor publice cu sânii goi, au întâmpinat Euro 2012 cu sloganul: “Ucraina nu este un bordel”. Şi totuşi acesta este unul dintre cele mai puţin urâte stereotipuri. În Liov, un jurnalist de la The Guardian, Michael Goldfarb, afirmă că a văzut “întunericul din sufletele oamenilor”. El a ţintit fără încetare Polonia. A numit această ţară “centrul Holocaustului”, fără a reaminti vina  regimului nazist.

Cum se poate schimba această imagine în Europa de astăzi, modelată de Uniune? Răspunsul este în mâinile “instalatorilor polonezi” şi al “ucrainencelor uşuratice“. Traducere PressEurop

Advertisements

Written by Theophyle

July 23, 2012 at 9:24 am

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Reblogged this on Dictatura justitiei.

  dictaturajustitiei

  July 23, 2012 at 1:47 pm

 2. Theophyle,
  Văzând cum se poartă USL-iștii ți se pare cumva că n-au dreptate olandezii atunci când afirmă că est-europenii nu sunt “politically correct” ?
  Mie nu.

  dictaturajustitiei

  July 23, 2012 at 1:51 pm

  • Buna Ziua, Din nefericire, chiar au!

   Theophyle

   July 23, 2012 at 2:39 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: